Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada

U privitku je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela -Nacrt prijedloga