Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana kaštela i o Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš

U privitku se nalazi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana kaštela i o Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU18)