Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i o Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana...

U privitku je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i o Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac-Sustipan (UPU 18)