Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

< Povratak

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš i odluka o izmjeni i dopuni odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

Grad Kaštela dana 19. prosinca 2017. daje informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i za Urbanistički plan uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan(UPU 18)