Četvrtak
20.09.2018

Sastav Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća:
 Ivan Udovičić

Potpredsjednice Gradskog vijeća:
 Doris Grgurin (HDZ)
 Marinka Parčina (Grupa birača nositelja Josipa Berketa)

Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice – HDZ i Hrvatske seljačke stranke – HSS

 Dina Balić
 Zoran Bonacin
 Ante Botić
 Joško Botić
  Mario Duvnjak
 Boško Džolić
 Nela Kelam
 Branimir Matijaca

  Mili Novak
 Mario Škopljanac
 Jurica Škrapić (HSS)

Grupa birača nositelja Josipa Berketa

 Josip Berket
 Marinko Kovačev
 Goran Samardžić
 Meri Škopljanac-Gagić

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

Ivana Marasović

 Dražen Đaković
 Marin Šalov
 Toni Rokov

Akcija mladih-AM

 Ana Ljubica

Grupa birača nositelja Ivana Gotovca

 Ivan Gotovac

Hrvatska stranka prava-HSP

 Željan Jurlin

 

ARHIVA: