Projekti

Trg Grada Kaštela

Trg Grada Kaštela

Vrsta projekta: Javna društvena infrastruktura i sadržaji, urbanizam i graditeljstvo

Opći cilj projekta: unapređenje kvalitete i kvantitete javnih gradskih prostora i sadržaja s održivim modelom upravljanja temeljenim na javno-privatnom partnerstvu Specifični ciljevi projekta: (1) Izgradnja nužne javne društvene i poslovne infrastrukture od interesa za grad, javne ustanove i službe, te razvoj poduzetništva; (2) uređenje i privođenje svrsi neiskorištenog gradskog zemljišta s dugoročnim ekonomskim učincima.

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, zainteresirani privatni investitori. 

Kratki opis projekta: Grad Kaštela ima u vlasništvu atraktivno zemljište uz glavnu gradsku prometnicu s već izrađenim spomenikom prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Ovo zemljište se planira staviti u funkciju na način da se dio zemljišta pretvori u gradski trg, a dio za izgradnju poslovno-komercijalnih prostora u kojima bi se smjestili javni i privatni subjekti. Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini i strukturi građevina Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini objekta i načinu financiranja.

Obrazloženje: Gradu Kaštelima nedostaje javnih površina, trgova i urbanih cjelina koje bi bile odgovor na potrebe grada, građana, gospodarstva i gostiju. Korištenjem prikladnih modela javno-privatnog partnerstva u kojem se investicija neće staviti na teret gradu, već će se iznaći poslovni model prihvatljiv i javnom i privatnom partneru.

Preporuka: Poslovni model izgraditi na primjerima dobre prakse koji postoje u Hrvatskoj i Europi za objekte slične javne ili javno-privatne prirode, te na osnovu toga pripremiti i objaviti javni natječaj.