Projekti

Kaštela - grad prijatelj djece
30.01.2018

Kaštela - grad prijatelj djece

Vrsta projekta: Obrazovanje, ljudski potencijali, zdravstvo, turizam Opći cilj projekta: Doprinos unapređenju kvalitete življenja najmlađih naraštaja i njihovih obitelji u gradu Kaštelima te brendiranju grada kao grada prijatelja djece, mladih i obitelji Specifični cilj projekta: povezati...
Kaštela - grad prijatelj djece