Projekti

Plinofikacija Kaštela
30.01.2018

Plinofikacija Kaštela

Vrsta projekta: energetska infrastruktura. Opći cilj projekta: pridonijeti smanjenju troškova (stanovanja, grijanja, proizvodnje), zaštita okoliša, podizanje kvalitete života Specifični ciljevi projekta: Izgradnja plinofikacijske mreže na području Kaštela, spajanje većeg broja korisnika na tu...
Plinofikacija Kaštela