Projekti

Kaštela – energetski učinkovit grad
30.01.2018

Kaštela – energetski učinkovit grad

Vrsta projekta: Energetika Opći cilj projekta: doprinos održivom razvoju i unapređenju energetske učinkovitosti u Gradu Kaštela Specifični cilj projekta: projekt ima dva cilja, (1) unaprijediti energetsku učinkovitost javnog sektora u Gradu Kaštela, te posebice same gradske uprave, (2)...
Kaštela – energetski učinkovit grad