Projekti

Provedbeni program Grada Kaštela 2022. – 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Provedbeni program je temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te je definirana vizija razvoja grada, kao i strateški razvojni ciljevi te ključne inicijative i razvojne mjere Grada u tom periodu.

Provedbeni program Grada Kaštela za razdoblje od 2022. – 2025. objavljen je u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 1/22.