Projekti

Poslovno-trgovačka, turistička i gospodarska zona Kaštel Sućurac

Vrsta projekta: poslovna, gospodarska i turistička infrastruktura

Opći cilj projekta: doprinos razvoju gospodarstva i otvaranju novih radnih mjesta Specifični ciljevi projekta: (1) Izgradnja nužne poslovne, gospodarske i turističke infrastrukture od interesa za grad, gospodarstvo i turizam; (2) uređenje i privođenje svrsi neiskorištenog zemljišta s dugoročnim ekonomskim učincima

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, vlasnici zemljišta, zainteresirani privatni investitori

Kratki opis projekta: na području Kaštel Sućurca na lokaciji bivšeg tvorničkog kompleksa Adriavinila i Adriachema nalazi se vrijedno građevinsko zemljište velike površine u privatnom vlasništvu. Kako se radi o prostoru velikog obuhvata sa značajnim utjecajem na vizure grada, kao i na ukupnu gospodarsku razvojnu perspektivu grada, Grad Kaštela zainteresiran je proaktivno djelovati u pravcu uređenja, odnosno privođenja svrsi ovog prostora sukladno definiranim namjenama ovih zemljišta. Preuzimanjem aktivne uloge u rješavanju svih bitnih pitanja koja mogu pomoći privođenju ovog prostora svojoj svrsi, Grad Kaštela zainteresiran je zajedno s privatnim partnerima razmotriti modele suradnje i ubrzanja procesa pripreme i realizacije potrebnih investicijskih zahvata na ovom prostoru. To znači i podršku u pripremi potrebne prostorno-planske dokumentacije, ali i u definiciji potencijalnih modela realizacije koji će uvažiti i interese grada i svih građana po mogućnosti u sinergiji s interesima privatnih investitora.

Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini zahvata Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata

Obrazloženje: Područje bivših tvornica zahvaća veliki atraktivni prostor grada Kaštela koje u sadašnjem stanju stvara negativnu sliku kako u urbanističkom, tako i u turističkom smislu, ali i čiji prostor predstavlja i prijetnju zdravlju stanovništva i ukupnom eko-sustavu. S druge strane, privođenje svrsi omogućilo bi iznimne gospodarske i društvene doprinose te daljnje podizanje kvalitete urbanističkog uređenja. Time bi se unaprijedila kvaliteta života građana i turistička ponuda cijelog područja. Pokretanje investicija na ovom području stoga nije samo stvar privatnog interesa vlasnika zemljišta već je interes Grada potaći vlasnike te Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 49 pomoći u optimalnom i dinamičnom rješenju u privođenju ovog prostora svojoj punoj svrsi. Ovo je moguće postići odgovarajućom poreznom politikom, definiranjem okvira za izradu prostorno-planske dokumentacije, pa čak i podrškom u privlačenju investitora i/ili dobivanju kreditnih ili bespovratnih sredstava za potrebe realizacije ovih projekata.

Preporuka: Definirati modele porezne poticajne politike, odnosno modele javno-privatnog partnerstva ili podrške realizaciji projekata privatnih investitora usuglašeno s interesima grada Kaštela. Razmotriti mogućnosti OP Konkurentnost i kohezija Prioritetna os 6, Investicijski prioritet 6e, te Prioritetna os 3, ali posebice i razvojne kreditne, garancijske i investicijske programe Europske investicijske banke (EIB), Europskog fonda za strateške investicije (EFSI), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), COSME i HBOR instrumenata.