Projekti

Plinofikacija Kaštela

Vrsta projekta: energetska infrastruktura

Opći cilj projekta: pridonijeti smanjenju troškova (stanovanja, grijanja, proizvodnje), zaštita okoliša, podizanje kvalitete života Specifični ciljevi projekta: Izgradnja plinofikacijske mreže na području Kaštela, spajanje većeg broja korisnika na tu mrežu.

Potencijalni nositelj i partneri: EVN, Županija Splitsko-dalmatinska, Grad Kaštela

Kratki opis projekta: Izgradnja plinofikacijske mreže na području Kaštela, spajanje većeg broja zainteresiranih korisnika na mrežu, edukacija korisnika o prednostima plina kao energenta Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini zahvata (procijenjena vrijednost mreže prema Splitu, Solinu i Kaštelima cca 50 milijuna kuna)

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata

Obrazloženje: Plin je energetski prihvatljiv energent sa znatno nižom cijenom koštanja u odnosu na ostale energente. U Kaštelima nema plinofikacijske mreže, ali se veliki broj kućanstava koristi plinom pakiranim u plinskim bocama ili spremnicima (za štednjake, grijanje i sl). Prema dosadašnjim iskustvima cijena jednog priključka iznosila bi oko 5.000 kn.

Preporuka: u suradnji s ključnim dionicima u energetici, pripremiti projekt za OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 4.