Projekti

Plan upravljanja obalnim područjem Grada Kaštela

Plan upravljanja Obalnim područjem Grada Kaštela (dalje u tekstu Obalni plan) rezultat je više aktivnosti u sklopu projekta ugovorenog između naručitelja Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i izvođača Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Projektni zadatak predstavlja pilot aktivnost Interreg Med projekta CO-EVOLVE i definira izradu akcijskog plana zasnovanog na integralnom upravljanju obalnim područjem i prostornom planiranju morskog područja (IUOP/PPMP). Cilj Obalnog plana je održiv razvoj obalnog područja zasnovanog na turizmu s težištem na mjerama zaštite morske obale koja je posebno ugrožena klimatskim promjenama. Aktivnosti na izradi započele su u kolovozu 2018.godine, a u svibnju 2019. javno je predstavljan  nacrt Obalnog plana.

Obalni plan naslanja se na mnogobrojne strateške i planske dokumente, crpi informacije iz postojećih studija i ekspertnog znanja uključenih stručnjaka i dionika, te daje novi pogled na prostor kroz prizmu klimatskih promjena.  Za ostvarenje željenog razvoja prostora, ovaj plan daje prijedloge na razini strateškog planiranja te dalje razrađuje operativne aktivnosti i mjere za upravljanje obalnim područjem. Kao strateški dokument, Obalni plan predstvlja podlogu različitim planskim i upravljačkim dokumentima.

Tekst Plana upravljanja obalnim područjem Grada Kaštela nalazi se ispod ovog teksta