Projekti

Gradovi - prijatelji djece
24.05.2019

Gradovi - prijatelji djece

Gradovi – prijatelji djece je izvorno hrvatska akcija potaknuta idejama i iskustvima koja su se krajem 20. stoljeća poduzimala u svijetu za dobrobit djece. Na međunarodnoj konferenciju u Dakaru (Senegal) 1992. istaknuta je ideja o gradonačelnicima-zaštitnicima djece kao jednim od načina da...
Gradovi - prijatelji djece
Plinofikacija Kaštela
30.01.2018

Plinofikacija Kaštela

Vrsta projekta: energetska infrastruktura. Opći cilj projekta: pridonijeti smanjenju troškova (stanovanja, grijanja, proizvodnje), zaštita okoliša, podizanje kvalitete života Specifični ciljevi projekta: Izgradnja plinofikacijske mreže na području Kaštela, spajanje većeg broja korisnika na tu...
Plinofikacija Kaštela
Tunel Kozjak (Kaštela –Vučevica)
30.01.2018

Tunel Kozjak (Kaštela –Vučevica)

Vrsta projekta: prometna infrastruktura Opći cilj projekta: doprinos ujednačenom gospodarskom razvoju Kaštela i Kaštelanske zagore Specifični ciljevi projekta: 1. Podizanje kvalitete i razine prometne povezanosti između urbanog i ruralnog dijela regije, 2. Smanjenje prometne opterećenosti...
Tunel Kozjak (Kaštela –Vučevica)
Trg Grada Kaštela
30.01.2018

Trg Grada Kaštela

Vrsta projekta: Javna društvena infrastruktura i sadržaji, urbanizam i graditeljstvo Opći cilj projekta: unapređenje kvalitete i kvantitete javnih gradskih prostora i sadržaja s održivim modelom upravljanja temeljenim na javno-privatnom partnerstvu Specifični ciljevi projekta...
Trg Grada Kaštela
Kaštela – energetski učinkovit grad
30.01.2018

Kaštela – energetski učinkovit grad

Vrsta projekta: Energetika Opći cilj projekta: doprinos održivom razvoju i unapređenju energetske učinkovitosti u Gradu Kaštela Specifični cilj projekta: projekt ima dva cilja, (1) unaprijediti energetsku učinkovitost javnog sektora u Gradu Kaštela, te posebice same gradske uprave, (2)...
Kaštela – energetski učinkovit grad
Kaštelansko polje
30.01.2018

Kaštelansko polje

Vrsta projekta: Poljoprivreda, agroturizam Opći cilj projekta: promocija i održivi razvoj poljoprivrede u Kaštelanskom polju Specifični cilj projekta: podrška izgradnji potrebne poljoprivredne infrastrukture (sustav navodnjavanja) te daljnjem razvoju, brendiranju i plasmanu kaštelanskih...
Kaštelansko polje
Kaštela - grad prijatelj djece
30.01.2018

Kaštela - grad prijatelj djece

Vrsta projekta: Obrazovanje, ljudski potencijali, zdravstvo, turizam Opći cilj projekta: Doprinos unapređenju kvalitete življenja najmlađih naraštaja i njihovih obitelji u gradu Kaštelima te brendiranju grada kao grada prijatelja djece, mladih i obitelji Specifični cilj projekta: povezati...
Kaštela - grad prijatelj djece
Dalmacij Aktiv
30.01.2018

Dalmacij Aktiv

Vrsta projekta: Turizam, promet, urbani razvoj Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju izgradnjom lagane javne društvene i turističke infrastrukture grada Kaštela za aktivni turizam i zdrav život lokalnog stanovništva
Dalmacij Aktiv
Kaštelanski „Kaštili“
30.01.2018

Kaštelanski „Kaštili“

Vrsta projekta: Kultura, Turizam Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta na području Grada Kaštela Specifični cilj projekta: zaštita, turistička valorizacija i promocija kulturno-povijesne spomeničke, arhitektonske i nematerijalne...
Kaštelanski „Kaštili“
Arheološki park “Kaštela“
30.01.2018

Arheološki park “Kaštela“

Vrsta projekta: Kultura, Turizam Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju i otvaranju radnih mjesta na području Grada Kaštela Specifični cilj projekta: zaštita, turistička valorizacija i promocija kulturno-povijesne arheološke baštine na području Grada...
Arheološki park “Kaštela“