Projekti

Modernizacija željeznice – razvoj intermodalnog transporta

Vrsta projekta: prometna infrastruktura

Opći cilj projekta: doprinos ujednačenom gospodarskom razvoju Kaštela, povećanje prometne povezanosti Specifični ciljevi projekta: 1.podizanje kvalitete, sigurnosti i dostupnosti željezničkog prometa, 2.rasterećenje cestovnih prometnica, 3. Razvoj intermodalnog prometa na području Kaštela

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Hrvatske željeznice, Županija splitsko dalmatinska, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Kratki opis projekta: Postojeće stanje željezničke infrastrukture je nepovoljno, a kako bi u budućnosti željeznica trebala biti jedna od glavnih prometnih poveznica sa Zagrebom i EU mrežom željezničkih pruga, postojeći sustav je potrebno modernizirati, rekonstruirati i elektrificirati. Za potrebe javnog prijevoza putnika na postojeću željezničku prugu M604 Oštarije – Knin – Split potrebno je izgraditi željezničku prugu od Kambelovca do Trogira. Na području Kaštela je 5 željezničkih stajališta koje je potrebno modernizirati, povezati sa okolnim gradskim prostorom, osigurati parkirna mjesta za osobne automobile, motocikle i bicikle. Navedena koncepcija razvoja željezničkog putničkog prometa planirana je za brzu gradsku prigradsku željeznicu koja bi zajedno sa planiranim razvojem autobusnog prometa pridonijela prometnom povezivanju stanovnika Grada Kaštela. Procijenjena vrijednost: ovisno o vrsti zahvata

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata Preporuka: u suradnji s ključnim dionicima u željezničkom i intermodalnom prometu na području ciljane urbane aglomeracije, pripremiti projekt za OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7, Investicijski prioritet 7iii1 Unapređivanje i poboljšanje željezničke mreže u cilju promocije modalnog prijelaza.