Projekti

Kulturno- informativni centar Kaštela

Vrsta projekta: Kultura, kreativne industrije, ljudski potencijali, religiozni sadržaji, turizam


Opći cilj projekta: Pridonijeti razvoju i prezentaciji kulturne raznolikosti i upotpuniti turističku ponudu Grada Kaštela


Specifični cilj projekta: omogućiti atraktivnu cjelogodišnju prezentaciju visoko kvalitetnih kulturnih sadržaja, stvoriti infrastrukturne preduvjete za neometan rad korisnika i posjetitelja.


Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, lokalne udruge, turistička zajednica Grada Kaštela, Župa Uznesenja BDM, Nadbiskupija Splitsko-Makarska

Kratki opis projekta: Grad Kaštela ima značajan broj udruga i drugih dionika koji se bave kulturnoumjetničkim djelatnostima. Uređenjem prostora Pastoralnog centra koji bi imao funkciju polivalentnog multimedijalnog centra stvara se preduvjet za kvalitetnu prezentaciju bogatog kulturnog programa te za sva opća događanja koja pomažu u pozitivnom izgrađivanju budućih generacija na ovim prostorima. Građevina će se obnoviti i opremiti u skladu sa suvremenim standardima. Kako bi prostor bio maksimalno iskoristiv unutarnja struktura gledališta neće biti fiksna već će se moći prilagođavati broju sudionika i vrsti događaja. Na taj način moguće je u istom prostoru organizirati izložbe, koncerte, konferencije, radionice i slično.

Procijenjena vrijednost: oko 8 milijuna kn Procijenjena vrijednost pripreme: Oko 60 kn/m2 za izradu projekta unutrašnjeg uređenja

Obrazloženje: Unatoč velikom broju udruga i raznolikosti kulturno-umjetničkog sadržaja, Grad Kaštela nema adekvatan prostor koji bi omogućio kvalitetnu cjelogodišnju prezentaciju njihova rada. Zbog toga su mnogi programi „osuđeni“ na ljetne mjeseca kada vrijeme dopušta organiziranje vanjskih manifestacija. S druge strane Kaštela imaju obilje nematerijalne kulturne baštine koja zbog toga ostaje neistražena i neprepoznata iako bi mogla pridonijeti upotpunjavanju turističke ponude kroz cijelu godinu, te podignuti razinu svijesti građana Kaštela o vrijednostima lokalitet na kojem žive. Vjerski turizam jedan je od oblika prezentacije kulturne baštine i kao takav prepoznat je i definiran u Strategiji razvoja turizma 2020. u mjeri 5.2.1.4. Kulturni turizam, kao jedna od prioritetnih aktivnosti razvoja proizvoda (poticanje razvoja kulturnih tematskih cesta i putova npr. povijesne ceste, vjerski putovi). Zanimljivo je da gotovo 20% svih turističkih putovanja čine putovanja motivirana vjerom, a 30% kulturnim raznolikostima te da su oba oblika ponude najmanje osjetljiva na negativne ekonomske utjecaje.

Preporuka: Po izradi projekta uređenja i troškovnika, te studije(pred)izvodljivosti, ići na prijavu Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo kulture i EU natječaj Kreativna Europa. U OP Konkurentnost i kohezija, moguća je prijava na Prioritetnu os 6, Investicijski prioritet 6c, Specifični cilj 6c1 Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.