Projekti

Komunalna vodovodna i kanalizacijska infrastruktura

Komunalna vodovodna i kanalizacijska infrastruktura

Vrsta projekta: Komunalna infrastruktura
Opći cilj projekta: unaprijediti kvalitetu osnovne komunalne infrastrukture
Specifični cilj projekta: izgraditi 150 km sekundarne kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture
Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hrvatske vode, Eko Kaštelanski zaljev
Kratki opis projekta: Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati komunalnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme Rudine II, Gomilica i Radun)
Procijenjena vrijednost: oko 800 milijuna kn
Procijenjena vrijednost pripreme: 200.000 kn za pripremu prijave na natječaj Hrvatskih voda
Obrazloženje: Potreba za rješavanjem nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, ali i biljnog i životinjskog svijeta te zaštite okoliša. Projekt posjeduje potrebnu dokumentaciju (idejni, glavni projekt, lokacijska dozvola) te se već nalazi na indikativnoj listi prioritetnih projekata Vlade RH.

Preporuka: prijaviti izradu projektne dokumentacije na indikativnu listu projekata za OP Okoliš, Prioritetna os 2, uz Hrvatske Vode kao nositelja. Ovaj projekt se u novom programskom razdoblju 2014.-2020. uklapa u OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 6, Investicijski prioritet 6ii, Specifični cilj 6ii2.