Projekti

Kaštelansko polje

Vrsta projekta: Poljoprivreda, agroturizam

Opći cilj projekta: promocija i održivi razvoj poljoprivrede u Kaštelanskom polju Specifični cilj projekta: podrška izgradnji potrebne poljoprivredne infrastrukture (sustav navodnjavanja) te daljnjem razvoju, brendiranju i plasmanu kaštelanskih poljoprivrednih kultura posebice masline i vinove loze, kao i drugih poljoprivrednih kultura s naglaskom na širenje ekološke proizvodnje.

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, udruge maslinara, vinara, OPG-ovi, osnovne škole i srednja škola „Braća Radić“ ,Hrvatske šume.

Kratki opis projekta: Kaštelansko polje vrijedan je razvojni resurs Grada Kaštela s bogatom baštinom poljoprivredne proizvodnje. Ovim projektom se reafirmira poljoprivreda na ovom prostoru te potiče njezin sustavni razvoj kroz izgradnju potrebne infrastrukture (sustava za navodnjavanje, izgradnja i proširenje poljskih putova), razvoj kapaciteta proizvođača te promociju i plasman, ali i preradu poljoprivrednih proizvoda. Postojeće inicijative se povezuju i integriraju u projektu koji promiče poljoprivredu kao značajnu gospodarsku djelatnost i koja ima odgovarajuću turističku i krajobraznu vrijednost. Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 42 Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini obuhvata projekta

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini obuhvata projekta, priprema projektne dokumentacije

Obrazloženje: Poljoprivreda je tradicionalno bila važna djelatnost na području Kaštela koja i danas ima svoju vrijednost i potencijal, kako u proizvodnji tradicionalnih kultura i izvora prihoda za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tako u smislu prateće djelatnosti razvoja posebnih oblika turizma. Usmjerenim razvojem poljoprivredne proizvodnje koja prepoznaje komparativne prednosti područja može omogućiti dodatne učinke za lokalno stanovništvo i ukupne ekonomske učinke prostora, ali je potreban sustavan rad na promicanju važnosti i mogućnosti poljoprivrede u suvremenom kontekstu, unapređenju kvalitete, standarda i infrastrukture, razvoju i primjeni novih znanja i tehnologija (npr. integrirana i/ili ekološka proizvodnja, obnova i uzgoj visokovrijednih autohtonih sorti za svjetsko tržište, korištenje suvremenih tehnologija navodnjavanja, marketinga i sl.), koordinaciji, suradnji i zajedničkom organiziranom plasmanu. Ovaj projekt želi pomoći lokalnim proizvođačima u razvoju njihovih poljoprivrednih djelatnosti u skladu s potrebama i zahtjevima suvremenog hrvatskog i europskog/svjetskog tržišta. Preporuka: Priprema grupe projekata za natječaj Operativnog programa ruralni razvoj, posebice Mjera 4, Podmjera 4.3., 4.3.1. Korištenje vode u poljoprivredi, 4.3.2 Komasacija i uređenje poljoprivredne infrastrukture, 4.3.3. Uređenje šumske infrastrukture, ali i praktički gotovo sve mjere namijenjene za OPGove i druge dionike privatnog i javnog sektora u poljoprivredi i pratećim djelatnostima. Posebice se predlaže djelovanje kroz lokalne akcijske grupe te izrada planova upravljanja i razvoja poljoprivrede na ciljanom području kroz Mjeru 7, Podmjere 7.1. i 7.2., odnosno Mjeru 19 - LEADER, s mogućnošću prijave integriranih projekata kroz Podmjeru 19.2. ukoliko ovaj projekt bude prepoznat kao projekt od strateške važnosti za LAG ciljanog područja.