Projekti

Kaštela - Smart City

Vrsta projekta: urbani razvoj

Opći cilj projekta: pridonijeti razvoju urbanih komponenti i podizanju kvalitete života na području Grada Kaštela

Specifični cilj projekta: primjenom modernih tehnologija omogućiti efikasnije upravljanje gradom i njegovim resursima uz ostvarivanje ekoloških, financijskih i organizacijskih ušteda Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Grad Split, Splitsko dalmatinska županija, privatni poduzetnici.

Kratki opis projekta: Osmišljavanje Pametne platforme, programa koji će omogućiti povezanost i primjenu različitih oblika modernih tehnologija u upravljanju gradom i njegovim resursima uz aktivno uključivanje privatnog sektora i stanovnika grada. Kako bi se omogućilo provođenje Pametne platforme izvršiti će se potrebna infrastrukturna ulaganja tamo gdje su potrebna, dok će sa na područjima koja su infastrukturno opremljena podignuti razina iskoristivosti postojeće infrastrukture. Procijenjena vrijednost: ovisno o vrsti zahvata

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o vrsti zahvata

Obrazloženje: Koncept Pametni grad (Smart City) omogućava efikasnije upravljanje gradskim resursima i podizanje kvalitete života njegovih stanovnika. Primjena novih tehnologija istaknuta je kako jedan od prioriteta u strateškim dokumentima EU-a. Cilj je iskoristiti raspoložive tehnologije kako bi se brže i kvalitetnije uklonili i ublažili problemi koji se vežu uz opravljanje urbanom infrastrukturom. Primjenom ovog koncepta direktno se pridonosi razvoju gospodarskih djelatnosti koje su neposredno vezane uz aktivnosti usvajanja Smart City koncepta( IT sektor, vozila, javna rasvjeta, građevina, gospodarenje otpadom, gospodarenje javnim prostorom, modernizacija gradske uprave), a neposredno svim ostalim djelatnostima. Povezivanjem svih ustanova i institucija koje su u upravljanju Gradu u mrežu kako bi se objedinilo njihovo djelovanje i spriječilo preklapanje aktivnosti, a time se i reducirali troškovi, pridonosi se učinkovitosti javne uprave i transparentnosti poslovanja. Istodobno se pruža mogućnost aktivnijeg sudjelovanja lokalnog stanovništva u radu i razvoju grada.