Projekti

Kaštela - grad prijatelj djece

Vrsta projekta: Obrazovanje, ljudski potencijali, zdravstvo, turizam

Opći cilj projekta: Doprinos unapređenju kvalitete življenja najmlađih naraštaja i njihovih obitelji u gradu Kaštelima te brendiranju grada kao grada prijatelja djece, mladih i obitelji Specifični cilj projekta: povezati postojeće inicijative na području odgoja i obrazovanja, kulture, zdravlja, zdravstvene i psihosocijalne prevencije, kreativnog razvoja, razvoja ljudskog i socijalnog kapitala, socijalnih usluga, društvenog i ekonomskog uključivanja, društvenog poduzetništva i zapošljavanja mladih, povezati znanost i tehnologiju i popularizirati je među najmlađim stanovnicima Kaštela

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, dječji vrtići i osnovne škole, sportske udruge, udruge socijalnog i obrazovnog karaktera, institucije visokog obrazovanja, privatnici, turistička zajednica

Kratki opis projekta: Grad Kaštela ima interes razvijati infrastrukturu i sadržaje za kvalitetan rad s djecom kako onom nadarenom, tako i s djecom s poteškoćama u razvoju te promicati ukupni razvoj odgoja i obrazovanja sukladno suvremenim spoznajama i metodama. Kroz ovaj projekt okupili bi se dionici i pokrenulo zajedničko djelovanje koje bi uključilo infrastrukturne zahvate. Kroz projekt je moguća izgradnja manjeg Dječjeg znanstveno-tehnološkog parka koji bi bio poveznica sa Centrom za znanstveno-tehnologijski razvitak Sveučilišta u Splitu i Znanstveno tehnološkim parkom Vučevica. Osim edukativne funkcije i jačanja svijesti o važnosti znanosti u svakodnevnom životu ovakav park bi imao i ulogu u poboljšanju turističke ponude Grada Kaštela. Iskustva iz svijeta pokazuju da veliki broj posjetitelja ovakvih parkova i znanstvenih centara dolazi izvan grada pa i države u kojoj je smješten, tako da će pozitivne učinke osjetiti i tvrtke iz turističkog sektora. Jedan od važnijih učinaka bit će zapošljavanje. Procijenjena vrijednost: Više od 35 milijuna kn, od čega više od 30 milijuna u infrastrukturu (izgradnju, nadogradnju, obnovu, uređenje i opremanje odgojno-obrazovnih ustanova i pratećih sadržaja, kao što su sportski, kulturni, znanstveni, zdravstveni, turistički i drugi sadržaji za djecu, mlade i roditelje) Procijenjena vrijednost pripreme: oko 300.000 kn godišnje, uz faznu realizaciju za pripremu tehničke i prijavne dokumentacije.

 

Obrazloženje: Grad Kaštela je jedan od gradova u Hrvatskoj sa stalnim prirastom stanovništva, uključivo i onih u najmlađim starosnim skupinama (0 – 19 godina) u posljednjih 20 godina. Udio skupine 0 – 19 godina je 24,59 % što je 2,07 % iznad županijskog prosjeka ili 3.66 % iznad prosjeka u RH. Ovakav prirast stanovništva, posebice djece i mladih, u uvjetima kada većina drugih sredina bilježi osipanje broja stanovnika ukazuje na atraktivnost prostora grada Kaštela za mlade obitelji, no to istodobno znači i sve veće potrebe u pogledu razvoja sustava i infrastrukture odgoja i obrazovanja, kulture, zdravlja, prevencije, kao i mogućnosti kvalitetne pripreme za tržište rada, a potom i stvaranja mogućnosti kvalitetnog rada i zapošljavanja mladih naraštaja. Kroz ovaj projekt, kojeg u naravi možemo smatrati višegodišnjim programom, cilj je omogućiti sustavno djelovanje na ovom planu s dvogodišnjim operativnim planovima i sustavom nadzora realizacije po svim točkama planiranja i provedbe.

 

Preporuka: projekte iz područja odgojno-obrazovne infrastrukture sustavno pripremati na natječaje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom kroz izradu studija (pred)izvodljivosti, glavnih projekata (tamo gdje je potrebno) te ishođenje potrebnih dozvola. Projekte od posebnog interesa za grad (kao što su inicijativa za "Europski centar za zdrav i cjelovit razvoj djece i mladih" s pratećim znanstveno-istraživačkim, edukacijskim i turističko-smještajnim kapacitetima) prioritizirati te prijaviti modularno na prikladne natječaje za razvoj ljudskih potencijala, odnosno Europski socijalni fond, Ministarstvo turizma, kao i programe zajednice (poput Erazmusa). U OP Učinkoviti ljudski potencijali, prikladni su Tematski ciljevi kao što su Cilj 11, Investicijski prioritet 11ii Izgradnja kapaciteta dionika u obrazovanju. Trenutačno je otvoren natječaj Erasmus+ (letak Agencije za mobilnost i programe EU): http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1392807650_Erasmus+_opceobrazovanje_Final.pdf gdje se projekt namjerava prijaviti na natječaj za Strateška međusektorska partnerstva u obrazovanju.