Projekti

Integrirani razvoj Zračne luke Split i pristaništa za hidroavione Resnik

Vrsta projekta: prometna i turistička infrastruktura

Opći cilj projekta: pridonijeti razvoju mikrolokacije uz Zračnu luku i pristaništa za hidroavione Resnik Specifični ciljevi projekta: Integrirati razvoj prometnih i turističkih sadržaja (područja uz zračnu luku) uz povećanje kapaciteta zračne luke i hidroavionskog prometa

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, Zračna luka, privatni investitori Kratki opis projekta: omogućiti razvoj i izgradnju sadržaja koji su vezani i uvjetovani razvojem Zračne luke te povećanjem kapaciteta pristaništa za hidroavione Procijenjena vrijednost: ovisno o veličini zahvata

Procijenjena vrijednost pripreme: ovisno o veličini zahvata

Obrazloženje: O razvoju Zračne luke ovisi razvoj okolne infrastrukture, cesta i drugih objekata. S obzirom da proširenje kapaciteta Zračne luke sa sobom donosi veći broj putnika, korisnika, to stvara dodatna opterećenja na okolnu infrastrukturu koju je potrebno zbog toga proširivati i dodatno opremati. Uz realnu potrebu za povećanjem parkirnih mjesta potrebno je povećati i sigurnost prometnice izgradnjom nogostupa, javne rasvjete, cestovne signalizacije. Pokretanje hidroavionskog prometa iz pristaništa Resnik također utječe na razvoj lokalne infrastrukture. Povećanje broja korisnika hidroavionskog prometa uvjetuje podizanje razine kvalitete lokalne prometnice koja povezuje pristanište sa Cestom dr.Franje Tuđmana. Navedena prometnica je uska, bez nogostupa, prometne signalizacije i adekvatnih parkirnih mjesta. Očekivano povećanje broja letova i korisnika generira potrebu za adekvatnom pratećom infrastrukturom (proširenje pristaništa, pontoni za vez hidroaviona, prostori za avionsko osoblje, parkiralište) S druge strane specifična lokacija zračne luke koja je u neposrednoj blizini plaže dok je pristanište za hidroavione uz samu plažu omogućuje razvoj turističkih sadržaja prilagođenih putnicima koji čekaju na ukrcaj. Moguć je razvoj integriranih usluga koje omogućuju turistima da vrijeme koje bi proveli u zračnoj luci provedu na plaži (čuvanje i prijevoz prtljage, ugostiteljske usluge, infoploča na plaži sa rasporedom letova i sl.).

Preporuka: u suradnji s ključnim dionicima u zračnom prometu, pripremiti projekt za OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii, Specifični cilj 7ii1 Poboljšanje teritorijalne kohezije i povezanosti i dostupnosti otoka.