Projekti

Dalmacij Aktiv

Vrsta projekta: Turizam, promet, urbani razvoj

Opći cilj projekta: doprinos održivom urbanom društveno-gospodarskom razvoju izgradnjom lagane javne društvene i turističke infrastrukture grada Kaštela za aktivni turizam i zdrav život lokalnog stanovništva

Specifični cilj projekta: izgraditi mrežu sigurnih, atraktivnih i međusobno povezanih biciklističkih staza, zelenih površina, igrališta i putova koji bi omogućili razvoj cikloturizma, trekkinga, jogginga, eko-turizma, ali i ekoloških načina prijevoza i rekreacije unutar grada Kaštela, ali i šire regije

Potencijalni nositelj i partneri: Grad Kaštela, udruge za aktivni i cikloturizam iz Splitsko-dalmatinske županije i RH, Hrvatska gorska služba spašavanja, planinarska društva, sportska društva

Kratki opis projekta: Grad Kaštela nalazi se na obali Kaštelanskog zaljeva između već afirmiranih turističkih destinacija grada Splita, Trogira, solinske Salone te sa turistički potencijalno vrlo zanimljivom planinom Kozjak u zaleđu što omogućava razvoj aktivnog turizma, a posebice ciklo i pješačkog/trekking turizma. Projektom bi se uredile polivalentne staze pogodne za šetnju i pješačenje, vožnju biciklama, odmorišta i zeleni parkovi, street-workout (vježbališta na otvorenom) i igrališta.

Procijenjena vrijednost: više od 20 milijuna kn, od čega oko 8 milijuna kn na području grada Kaštela (potrebno napraviti idejne projekte i troškovnike) Procijenjena vrijednost pripreme: 100.000 kn za snimku stanja, geotagiranje i tehničku dokumentaciju

Obrazloženje: Uz minimalna ulaganja mogu se postići prvi pomaci, a povezivanjem projekta s inicijativama na regionalnoj razini te povlačenjem sredstava iz EU fondova, ovaj projekt mogao bi omogućiti izgradnju tematskih biciklističkih i pješačkih staza ukupne duljine cca 150 – 200 km. Projekt bi uključio Split, Solin, Klis, Lećevicu, Prgomet, Seget, Primorski Dolac i Trogir. Ovako zamišljenim obuhvatom, mogao bi imati značajan Razvojni projekti Grada Kaštela i Akcijski plan financiranja kroz fondove Europske unije 31 utjecaj na daljnji razvoj turizma, ali i unapređenje mogućnosti intermodalnog lokalnog i turističkog ekološkog prijevoza (uključivo i kombinacijama sa željezničkim, autobusnim i pomorskim transportom).

Preporuka: Ponoviti prijavu na Fond za razvoj turizma, nastaviti uspostavu suradnje sa susjednim gradovima i općinama, izraditi idejno rješenje/projekt te raditi na prijavi projekta urbane aglomeracije OP Konkurentnost i kohezija. Za ovaj projekt prikladni su Investicijski prioriteti 6c, Specifični cilj 6c2 Povećanje atraktivnosti i održivog korištenja prirodne baštine i 7b2 1. fizička poboljšanja odabranih odjeljaka cestovne mreže (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake), 2. rekonstrukcija cesta malog opsega i na pojedinačnim točkama (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake), 3. poboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima, horizontalnom signalizacijom te njihova poboljšana vidljivost, 4. priprema projektne dokumentacije unutar ovog investicijskog prioriteta (glavni korisnici su tijela nadležna za ceste, ponajviše Hrvatske ceste kao i tijela lokalne vlasti, a očekuje se da se i konzorciji korisnika mogu prijaviti za financiranje). Za dio sadržaja koji se nalaze u ruralnim područjima, prihvatljive mjere su Mjera 4, Podmjera 4.4., Operacija 4.4.1., Mjera 6, s posebnim naglaskom na Podmjeru 6.4., Operacija 6.4.1., Podmjera 7.1. (izrada strateškog plana razvoja sektora turizma u ruralnim dijelovima ciljanog prostora), te posebice Podmjera 7.2., Operacija 7.2.1. Ulaganja u izgradnju, poboljšanje i proširenje svih vrsta male infrastrukture, koja uključuje i izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, odnosno posebice prikladnu Podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu gdje spadaju pješačke i/ili biciklističke staze, planinarski i lovački domovi, tematski putovi i sl.