Četvrtak
20.09.2018

Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Kaštela

Gradonačelnik Grad Kaštela dana 08. svibnja 2017. donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Grada Kaštela.

U Povjerenstvo se imenuju:

– za predsjednika:

Mario Kelam, dipl.ing.građ., predstavnik Grada Kaštela,

– za zamjenika predsjednika:

Nora Nikšić, dipl. ing. arh., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

– za članove:

Zlatko Rožić, dipl. ing. građ., predstavnik iz redova procjenitelja,

Martina Filipović, predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

Marijana Dragičević, dipl. oec., predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave.

Kontakt e-mail adresa procjeniteljsko.povjerenstvo@kastela.hr

 

izvješće o tržištu nekretnina – 2017.g.

odluka o osnivanju

Poslovnik o radu Procjeniteljskog povjerenstva

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/2015) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine.

Više informacija dostupno je na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakon  o procjeni vrijednosti nekretnina ( Narodne novine broj 78/2015 ) regulira procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj koju mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci  i stalni sudski  procjenitelji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je informacijski sustav prostornog uređenja koji sadrži modul eNekretnine – sustav tržišta nekretnina sa zbirkom kupoprodajnih cijena i planom približnih vrijednosti.

Sukladno ”Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina” ( Narodne novine broj 114/15, 122/15 )  ovlašteni korisnici  aplikacije eNekretnine su :

  1. službenici Ministarstva zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva,
  2. službenici upravih i/ili stručnih tijela županije i velikog grada za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
  3. procjenitelji i zaposlenici pravne osobe ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina,
  4. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina,
  5. članovi procjeniteljskog i visokog procjeniteljskog povjerenstva,
  6. izrađivači početnog stanja približnih vrijednosti

Temeljem odredbi članaka  12. do  15. Pravilnika svi ovlašteni korisnici mogu  pregledavati ograničeni set podataka iz zbirke, te  dobiti osnovne informacije o nekretnini.  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  objavilo je detaljne upute na stranicama  PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine.