Četvrtak
20.09.2018

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Gradsko vijeće Grada Kaštela  je na  5.  sjednici, održanoj 2. prosinca 2013. g., donijelo rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Kaštela

 

Članovi/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Kaštela:

 1.     Marija Juras,  predsjednica
098/ 937 59 83
plosnjak.trogir.central@st.com.hr

 2.     Mihovil Biočić, zamjenik predsjednice,
098/ 983 69 74
mbiocic@kbsplit.hr

 3.     Kristina Konta, članica
098/ 411 881
kristina_konta@yahoo.co

4.     Joško Oštrić, člana
098/ 18 71 065
josko.ostric@gmail.com

5.     Sanja Viculin, članica
098/ 421 646
sanja.viculin@dalmacija.hr

6.     Alenka Rokov, članica
091/ 2222 857
alenka.rokov@kastela.hr

7.      Dijana Putnik, članica

095/ 817 06 02, 098/ 982 329 070, 021/227 442
dijana.putnik@gmail.com

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova