Subota
22.09.2018

Prostorni planovi

Sadržaj:

Planovi na snazi

– Preporučamo da zbog veličine grafičkih dijelova plana, prije otvaranja svakog pojedinog PDF dokumenta, spremite poveznicu na svoje računalo i onda otvorite spremljeni dokument.

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KAŠTELA

2. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KAŠTELA

Urbanistički planovi uređenja (UPU) 

1.  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RUDINE (UPU br.4)

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL NOVI – KAŠTEL STARI (UPU br.5)

3.  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RADUN (UPU br. 6)

4. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL LUKŠIĆ-KAŠTEL KAMBELOVAC 2 (UPU br.10) 

5. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL KAMBELOVAC-SJEVER (UPU br.11) 

6. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL KAMBELOVAC CENTAR (UPU br. 12)

7. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL KAMBELOVAC CENTAR 2 (UPU br.13)

8. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAŠTEL GOMILICA SJEVER (UPU br.15)

9. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. 16 – KAŠTEL GOMILICA-KAŠTEL SUĆURAC JUG

10. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GIRIČIČ – (UPU br. 17)

11.  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KRTINE (UPU br.19)

12. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BRIŽINE II (UPU br.26)

13.  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RADNE ZONE KAŠTEL LUKŠIĆ (UPU br. 27)

 

Detaljni planovi uređenja (DPU)

1. DETALJNI PLAN UREĐENJA RIVE KAŠTEL SUĆURCA

2. DETALJNI PLAN UREĐENJA SOKOLANE U KAŠTEL SUĆURCU

3. DETALJNI PLAN UREĐENJA ĐARDINA U KAŠTEL STAROM

4. DETALJNI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ŠTALIJA

5. DETALJNI PLAN UREĐENJA BRCA U KAŠTEL LUKŠIĆU

 

Planovi na javnom uvidu:

Objava javne rasprave(Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU Grada Kaštela, prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela, prijedlogu UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18) i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš)

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela – prijedlog

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela – prijedlog

Urbanistički plan uređenja Turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18) – prijedlog

Strateška studija utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUG-a Kaštela, III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela i UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac-Sustipan (UPU 18) – prijedlog


Planovi u izradi:

– III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela
– Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

– III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela
– Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela

———————————————————————————————————————————————–