Četvrtak
20.09.2018

Otvorena savjetovanja

Grad Kaštela objavljuje 7. lipnja 2018. Javnu raspravu o Prijedlogu ΙΙΙ. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, Prijedlogu ΙΙΙ. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela, Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18) i Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18)

Javna rasprava započet će 15. lipnja 2018. godine, a javni uvid održat će se u periodu od 15. lipnja 2018. godine do 17. srpnja 2018. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlozi iz točke 1. bit će izloženi u zgradi Gradske uprave (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac), i mogu se pogledati svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, te će biti objavljeni na web stranici Grada Kaštela: www.kastela.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu ΙΙΙ. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i Prijedlogu ΙΙΙ. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kaštela održat će se 3. srpnja 2018. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac) s početkom u 10,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu Strateške studije održat će se 3. srpnja 2018. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac) s početkom u 12,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18) održat će se 4. srpnja 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Kaštela (Braće Radić 1, Kaštel Sućurac) s početkom u 12,00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge iz točke 1. mogu se podnositi do isteka javnog uvida zaključno sa 17. srpnja 2018. godine neposredno na Protokol Grada Kaštela (IV kat, soba br.2.) ili putem pošte na adresu: GRAD KAŠTELA – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 21212, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1 ili putem elektronske pošte na adresu: odjel.urbanizam@kastela.hr

Objava javne rasprave (Obavijest o javnoj raspravi o prijelogu III. Izmjena i dopuna PPU Grada Kaštela, prijedlogu III. Izmjena i dopuna GUP-a Kaštela, prijedlogu UPU-a turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18) i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš)

—————————————————————————————————–

Grad Kaštela 17. svibnja 2018. donosi Odluku o provedbi javne rasprave i nacrtu prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela. Javna rasprava održat će se od 17. svibnja 2018. do 01. lipnja 2018. radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

 

Odluka o provedbi javne rasprave prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kaštela

Program -raspologanja-poljoprivrednim-zemljištem-u-vlasništvu-države-za-Grad-Kaštela

——————————————————————————————————-

 

Grad Kaštela 20. veljače 2018. objavljuje Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i Urbanističkog plana uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan (UPU 18)

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš

Objava Odluke u Službenom glasniku Grada Kaštela

———————————————————————————————————

Grad Kaštela dana 19. prosinca 2017. daje informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kaštela, III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela i za Urbanistički plan uređenja turističke zone Kaštel Sućurac – Sustipan(UPU 18)

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

———————————————————————————————————-

Dana 11. prosinca 2017. objavljuje se izvješće o provedenom savjetovanju  za Opći dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020. – prijedlog  i Posebni dio proračuna Grada Kaštela 2018.-2020. – prijedlog

Izvješće o provedenom savjetovanju

———————————————————————————————————

Grad Kaštela nositelj je projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Kaštela.

Projekt obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Kaštela, Grad Split, Grad Trogir, Općina Lećevica, Općina Marina, Općina Okrug, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac i Općina Seget.

Provodi se u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Projekt će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije čime se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 24.08.2017. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela.
Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 25.09.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@kastela.hr.

Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Nacrt Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

Prilog 3. nacrta PRŠI

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi”

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave

——————————————————————————————–

 

U svrhu informiranja javnosti, dana 03. studenog 2017. god objavljuje se Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela, te se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

Odluka o početku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kaštela

——————————————————————————————————-

Grad Kaštela nositelj je projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Kaštela.

Projekt obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Kaštela, Grad Split, Grad Trogir, Općina Lećevica, Općina Marina, Općina Okrug, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac i Općina Seget.

Provodi se u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Projekt će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije čime se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 24.08.2017. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela.
Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 25.09.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@kastela.hr.

Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Nacrt Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

Prilog 3. nacrta PRŠI

Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

—————————————————————————————————————————————————————

Grad Kaštela je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Kaštela.
Projekt Razvoja obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Kaštela, Grad Split, Grad Trogir, Općina Lećevica, Općina Marina, Općina Okrug, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac i Općina Seget.

Projekt se provodi pod Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije.

Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 6.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela.

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 8.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@kastela.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Kaštela

2. Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

3. Nacrt – projekt razvoja

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

5._Izvješće o_provedenom_postupku_javne_rasprave

 

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA