Predškolski odgoj

Školstvo

Na podrucju grada Kaštela djeluje 5 osnovnih i jedna srednja škola, ciji je osnivac Županija splitsko-dalmatinska: