Četvrtak
20.09.2018

Raspisan javni poziv za sufinanciranje sadnog materijala

25.4.2018 | Obavijesti

Grad Kaštela raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sadnog materijala u 2018. god. na području grada Kaštela.

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima sa područja Grada Kaštela koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Kaštela,
  • poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • mora zasaditi najmanje 0,1ha , odnosno 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voćnih sadnica.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.

Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća 2/3 iznosa korisniku nakon što dostavimo Županiji svu dokumentaciju o provedbi postupka.

Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Grada Kaštela u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, do 30. travnja 2018. godine.

Javni poziv

Prijavni obrazac za sadnice