< Povratak

ZAPOČETI PROJEKTI NISU ZAUSTAVLJENI

thumb_slobodna1U Slobodnoj Dalmaciji od utorka, 8. lipnja 2010. godine, objavljen je članak pod nazivom „Berketovi projekti ostali mrtvo slovo na papiru“, u kojem ima netočnih i nepotpunih informacija zbog čega je glavnom uredniku upućen demantiji kojega u cijelosti i ovdje prenosimo.
"Potpuno su neistinite konstatacije navedene u podnaslovu i tekstu spomenutog članka kako su zaustavljeni radovi na dječjem vrtiću Maslina, sportskoj dvorani Sokolana i groblju u K.Starome. Radovi na dvorani i groblju odvijaju se u skladu sa zadanim rokovima i nisu zaustavljeni. Izvođač radova na vrtiću Maslina privremeno je stao zbog nepotpune projektne dokumentacije, koju je dobio za vrijeme bivše gradske vlasti. Naime, rekonstrukcija toga vrtića planirana je na temelju starog projekta, koji nije usklađen sa stvarnim stanjem na terenu i odatle proizlaze svi problemi. No, pri kraju su razgovori s izvođačem, projektantom i nadzorom oko usklađivanja razlikovnog troškovnika.
Naslov članka, kao i navodi novinara u tekstu, neobjektivni su jer je nerealno u samo godinu dana očekivati ostvarenje svih najavljenih projekata.
U članku je naveden tek manji dio ostvarenoga u protekloj godini dana od kada je gradonačelnik Josip Berket. Pa se tako ne spominje koliko je napora bilo potrebno uložiti da bi se projekti, koje je bivša vlast samo započela u izbornoj godini, bez realno osiguranih sredstava, i nastavili tijekom prve godine mandata gradonačelnika Berketa. Već tada je bilo očito da bi moglo doći do financijskih problema. Mnogo vremena, novca i truda uloženo je u izradu 34 urbanistička plana, od kojih su tri pripremljena, a ostali su u završnoj fazi, a u tijeku je i procedura izmjena i dopuna GUP-a i Prostornog plana, što je preduvjet razvoja Kaštela.
Nigdje se tako ne spominje ni nagodba Grada za milijunske iznose, koji nezakonito nisu bili naplaćivani za korištenje gradske imovine, što je sada dobrim dijelom riješeno.
Inače, dosadašnji odnos s vijećnicima SDP-a i HSP-a, koje novinar spominje, bio je korektan i u skladu s početnim zajedničkim naporima za promjenama na bolje u Kaštelima.“

Lenka Erceg
Glasnogovornica Grada Kaštela