< Povratak

Zapisnik o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom

Temeljem članka III. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora i Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), Grad Kaštela objavljuje zapisnik o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore poslovnim subjektima, a temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19), donosimo popis poslovnih subjekata koji su se prijavili sukladno propisanim kriterijima.

Popis je objavljen prema redoslijedu zaprimanja prijava i sastavni je dio ovog zapisnika.

U napomeni je naveden razlog odbijanja zahtjeva za dodjelu potpore.

 

Članak II. Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19) temeljem kojeg su zahtjevi odbijeni kaže:

"Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mala poduzeća (do 50 zaposlenih), isključivo trgovačka društva, obrti i samostalne djelatnosti:

koji imaju sjedište na području Grada Kaštela, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području Grada Kaštela,

koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

koji imaju najmanje jednog zaposlenog,

koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Kaštela na dan 01. veljače 2020. o kojemu službenu evidenciju vodi nadležni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Kaštela.

Prijavitelji koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom dodjele, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Grada Kaštela.

Prigovor se može podnijeti zbog:

povrede postupovnih odredbi Odluke i Javnog poziva,

pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničkog stanja.

Prigovori se podnose elektroničkom poštom na e-mail adresu: potpore@kastela.hr.

Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama grada Kaštela svi podnositelji zahtjeva se smatraju obaviješteni o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu.