< Povratak

ZAKAZANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE

U srijedu, 28. travnja, u Dvorcu Vitturi, održat će se redovita radna i izborna Skupština Turističke zajednice Grada Kaštela.Kaštela, 14.04.2010.god.
Ur.br. 40/10

P O Z I V
na 5. Izbornu skupštinu Turističke zajednice Grada Kaštela koja će se održati 28.04. 2010.g. (srijeda ), s početkom u 12 sati u Uredu Turističke zajednice Grada Kaštela, Dvorac Vitturi, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić sa slijedećim dnevnim redom :

DNEVNI RED 5. IZBORNE SKUPŠTINE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA

1.)Otvaranje 5. Izborne Skupštine Turističke zajednice Grada Kaštela

2.)Izbor radnih tijela 5. Izborne Skupštine :

- radno presjedništvo

- zapisničar i dva ovjerovatelja

- verifikacijske komisija

- izborna komisija i kandidacijska komisija

3.) Izvješće verifikacijske komisije

4.) Usvajanje Statuta

5.) Usvajanje Poslovnika

6.) Izbor tijela Turističke zajednice Grada Kaštela

- Turističko vijeće

- Nadzorni odbor

7.) Izbor 1 predstavnika TZG Kaštela za Skupštinu TZ Županije splitsko dalmatinske

8.) Razno

Gradonačelnik grada Kaštela
Josip Berket v.r.

 

K.Lukšić,12.04.2010.god
UR.BR. 38 /10

P O Z I V

na 5. Redovnu skupštinu Turističke zajednice Grada Kaštela koja će se održati
28.04.2010.god. ( srijeda ) u 11 sati u Uredu Turističke zajednice Grada Kaštela,
Dvorac Vitturi, Brce 1,21215 Kaštel Lukšić
sa slijedećim dnevnim redom :

DNEVNI RED 5. REDOVNE SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KAŠTELA

1.) Otvaranje 5.Redovne skupštine

2.) Izbor radnih tijela:

- Verifikacijske komisije

- Zapisničara i dva ovjerovatelja

3.) Izvješće verifikacijske komisije

4.) Usvajanje Zapisnika sa 4. Redovne Skupštine Turističke zajednice Grada Kaštela

5.) Izvješće Nadzornog odbora

6.) Usvajanje izviješća o radu TZG Kaštela za 2009 godinu

7.) Usvajanje realizacije financijskog plana TZG Kaštela za 2009 godin

8.) Sezona 2010

9.) Razno

Predsjednik Turističke
zajednice Grada Kaštela
Ivan Čagalj v.r