< Povratak

ZAKAZANA JE 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

grbgradakastela_thumb
Vijećnici će zasjedati u srijedu 24.ožujka, 2010., s početkom u 16 sati, a na dnevnom su redu, između ostaloga, izvješća o radu gradonačelnika Josipa Berketa za prvih šest mjeseci, te godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za prošlu godinu.


D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kaštela za razdoblje srpanj-prosinac 2009.g.
- Izvjestitelj: Josip Berket,Gradonačelnik
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2009.g.
- Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije,proračun,
javnu nabavu i gospodarstvo
5. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kaštela za 2009.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Kaštela za 2009.g.
7. Prijedlog Odluke o upravljanju zgradama i prostorima u vlasništvu Grada Kaštela
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o prijenosu
imovine -Oborinska kanalizacija i bujični kanal “Šibarica” u prometnici Ž-6137
10.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o prijenosu
imovine -Fekalna i oborinska kanalizacija u prometnici Ž-6137
- Izvjestitelj t.5.-t.10.:Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam,
graditeljstvo,zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom
imovinom i komunalno gospodarstvo
11.Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kaštela za 2009.g.
12.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Kaštela za 2009.g.
- Izvjestitelj t.11. i t.12.:Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i
kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Kaštela”
- Izvjestiteljica: Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije
EKO-Kaštelanski zaljev
- Izvjestitelj: Josip Berket,Gradonačelnik
15. Prijedlog Zaključka Tematske sjednice o stanju i budućnosti turizma u Kaštelima
16. Prijedlog Zaključka u svezi Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a
- Izvjestitelj: Darko Varnica,predsjednik Vijeća