< Povratak

ZAKAZANA 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

thumb_Darko_VarnicaPredsjednik Gradskog vijeća Kaštela, Darko Varnica, zakazao je 14. sjednicu, koja će se održati u ponedjeljak, 7. lipnja, u 14 sati u gradskoj vijećnici.

Uz ostale točke dnevnog reda, vijećnici će donijeti i zaključke s posljednje tematske sjednice o stanju i razvoju cestovnih prometnica u Kaštelima.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Gradsko vijeće

Klasa:021-05/10-01/08
Ur.broj:2134/01-01-02-10-1
K.Sućurac, 1.lipnja 2010.g.

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (Službeni glasnik Grada Kaštela, broj 9/09) sazivam

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 7.lipnja (ponedjeljak) 2010.g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima
Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije,proračun,
javnu nabavu i gospodarstvo

4. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kaštela
Izvjestitelj: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske
poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

5. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
Izvjestiteljica: Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

6. Prijedlog Zaključka o predlaganju člana-predstavnika Grada Kaštela u Nadzorni
odbor Zračne luke Split d.o.o.
Izvjestitelj: Josip Berket,Gradonačelnik

7. Prijedlog Zaključka Tematske sjednice o stanju i razvoju cestovnih prometnica u Kaštelima
Izvjestitelj: Darko Varnica, predsjednik Vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl.iur.,v.r.