< Povratak

Zahtjevi za nove kamenolome

Ministarstvu zaštite okoliša i prirode podnesena su čak tri zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućim eksploatacijskim poljima Vid, Vedro i Duboka draga, na području k.o. Kaštel Štafilić, zapadno od naselja Plano. Nositelji zahvata su Vedro kamen d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Disk mont d.o.o. iz Dugopolja i Kamenoklesarski obrt Ivan Gotovac iz Kaštel Sućurca, a ukupna površina sva tri buduća eksploatacijska polja je nešto veća od 17 hektara. Ministarstvo je sada dužno imenovati savjetodavno-stručno povjerenstvo za svaki predloženi zahvat, a članovi će biti iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika Ministarstva. Povjerenstvo će utvrditi prijedloge za upućivanje studija na javnu raspravu i na kraju donijeti prijedlog mišljenja o prihvatljivosti zahvata, a Ministarstvo će odlučiti o tim prijedlozima i donijeti riješenja. Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u ovom su postupku nadležna i ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, gospodarstva, Hrvatske vode, Županija, Nastavni zavod za javno zdravstvo i Grad Kaštela. Javnost će biti informirana i sudjelovati u navedenim postupcima kroz javnu raspravu o studijama utjecaja na okoliš za te zahvate. Obavijesti o vremenu održavanja javnih rasprava, koje ne smiju biti kraće od 30 dana, javnost će se informirati putem službenih stranica Ministarstva  www.mzoip.hr