< Povratak

VIDEO: ODRŽANA TEMATSKA SJEDNICA O IZMJENAMA GUP-A I PPU-A

VIDEO: ODRŽANA TEMATSKA SJEDNICA O IZMJENAMA GUP-A I PPU-A

Prva tematska sjednica Gradskog vijeća Kaštela održana je na temu izmjena Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Kaštela. Radni nacrt izmjena predstavio je izrađivač planova Gojko Berlengi.Pozdravnim govorom prisutnima su se najprije gradonačelnik Denis Ivanović, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić te pročelnik za urbanizam Boris Škara, koji je vijećnike upoznao s izmjenama planova, izradi strateške studije, ali i uputom kako nakon tematske sjednice slijedi konačan nacrt prijedloga Plana te javni uvid.

Izmjenama će biti utvrđeno i planirano područje poljoprivrednih gospodarstava, odnosno sedam zona i uvjeta u tim zonama, novo građevno područje naselja Plano, prenamjena iz turističke u mješovitu zonu u Divuljama, trasa gradske željeznice, izmijenjeni infrastrukturni sustavi poput energetike, vjetroelektrana, solarne energije i slično, prometna mreža, zelene i javne površine iz UPU-a, ukidanje luke u Kaštel Kambelovcu i ucrtavanje luke u Kaštel Lukšiću, posebna luka na području Divulja, područja urbanog stambenog susjedstva srednje gustoće na područjima pretežito neizgrađenih cjelina i prenamjena iz turističke u turističko-poslovnu zonu područja bivšeg Jugovinila.

Tako će zona Jugovinila svojom poslovnom zonom, domom za starije, objektima i sadržajima za zdravstveni, sportski i kongresni turizam, šetnicama, zelenom zonom za sport i rekreaciju te nautičkom lukom, osim urbanizacije donijeti i cijeli niz koristi, poput 2 i pol tisuće radnih mjesta te godišnje poreze, prireze, naknade za koncesiju i komunalnu naknadu u ukupnom iznosu od 62 milijuna kuna godišnje.

Tematsku sjednicu pogledajte u priloženom videu:

Poveznice