< Povratak

Uređenje parkinga na Obali kralja Tomislava u Kaštel Novom ( kod Krespa)

Od petka 26.04.2024. planiran je početak radova na uređenju sjevernog dijela parkinga Ulice kralja Tomislava u Kaštel Novom koji obuhvaća dio između Jadranske ulice ( Kaštel Štafilić ) i Ulice kneza Mislava ( Kaštel Novi, Kaštel Štafilić) .

Molimo vlasnike automobila čija su vozila parkirana u području zahvata  da ih pomaknu na druga mjesta kako bi se sa radovima moglo započeti kako je planirano.

Radovi se izvode u toku radnog vremena od 7 h do 15 sati, predviđeno trajanje radova je od 3 do 5 radnih dana ovisno o vremenskim prilikama.

U privitku slika planiranog zahvata.