< Povratak

Uređenje lokacije Stara Maslina

U sklopu projekta“ Skriveni Habitati“, koji se realizira u suradnji sa Splitsko -dalmatinskom županijom,ovaj tjedan počet će radovi na lokaciji Stare masline na području Kaštel Štafilića.

Projekt „Skriveni habitati“ prijavljen je u sklopu poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“  objavljenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova  Europske unije. Vodeći partner je Splitsko-dalmatinska županija, a partneri na projektu su: Javna ustanova More i krš, Općina Dugopolje, Grad Kaštela, Grad Split, Turistička zajednice Općine Dugopolje, Turistička zajednica Grada Kaštela i Turistička zajednica Grada Splita.

Cilj projekta je zaštita i  održivo gospodarenje zaštićenom prirodnom baštinom. Grad Kaštela sudjeluje sa lokalitetom Stara maslina koja je kao zaštićeni spomenik prirode upisana u registar prirodne  baštine.  Lokalitet  na kojem se nalazi stara maslina će se adekvatno zaštititi, postaviti će se brojač posjetitelja  i  interaktivni informativni panel na kojem će posjetitelji moći dobiti sve informacije o tom vrijednom spomeniku prirodne baštine. Postojeća ograda će se zamijeniti sa stilski izrađenim brojem 1500 i zelenom ogradom od raslinja koja uokviruje taj novi komunikacijski element. Kapelica koja se nalazi u sklopu ograde se neće dirati, ona je i ostaje sastavni dio ove lokacije.

Važno je napomenuti da se oko samo masline se neće obavljati nikakvi građevinski zahvati te će njen habitat ostati netaknut i očuvan.