< Povratak

U srijedu početak radova u Kaštel Štafiliću, Ulica Augustina Casottija

Početak pripremnih radova na kolektoru F-7a (Ulica Augustina Casottija) u Kaštel Štafiliću za srijedu 6. 4. 2022. Nakon završetka pripremnih radova počinje iskop fekalne kanalizacije.