< Povratak

U Kampu zabranjeno kupanje

Zbog dva uzastopna rezultata s nezadovoljavajućom kakvoćom mora inspektor zaštite okoliša Ante Znaor zabranio je kupanje na plaži u Kampu u Kaštel Gomilici, a ploču s oznakom zabrane za kupače postavili su djelatnici Vlastitog pogona u petak, 3. kolovoza oko 13 sati. Prema posljednjoj analizi more nije bilo zadovoljavajuće ni na lokaciji između Torca i Baletne, ali tu je riječ o prvom nezadovoljavajućem rezultatu, a osim toga, inspektor Znaor napominje kako ta lokacija nije u županijskom popisu plaža zbog čega, ni u slučaju ponovljenog negativnog rezultata neće postavljati ploču zabrane kupanja. Međutim, ako se dogodi da se nezadovoljavajući rezutat doista ponovi Grad će obavijstiti građane da na tom području more nije dobro za kupanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo nastavit će s ispitivanjima na svih 16 lokacija u Kaštelima, a ukoliko slijedeća dva uzastopna ispitivanja budu imala dobre rezultate uklonit će se zabrana kupanja. Inače, sve ostale plaže u Kaštelima, prema uzorcima uzetim 31. srpnja, imaju izvrsno (čak 11 lokacija) ili zadovoljavajuće more (dvije lokacije).