< Povratak

TEMATSKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Četvrta tematska sjednica Gradskog vijeća Kaštela održat će se u srijedu, 26. svibnja, u 13 sati.

Tema sjednice je stanje i razvoj cestovnih prometnica u Kaštelima, a pozvani su predstavnici Hrvatskih i Županijskih cesta, Instituta za građevinarstvo, MUP-a i drugih stručnih osoba.REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/10-01/07
Ur.broj: 2134/01-01-02-10-1
Kaštel Sućurac, 13.5.2010.g.

 

Na temelju članka 75. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 9/09) sazivam:

4. Tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

- tema: stanje i razvoj cestovnih prometnica u Kaštelima

za dan 26. svibnja (srijeda) 2010. god. u 13,00 sati
u Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1

 

za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Uvodno izlaganje predsjednika Gradskog vijeća

2. Uvodno izlaganje Gradonačelnika

3. Izlaganje predstavnika tvrtke Hrvatske ceste d.o.o.,Zagreb (stanje i razvoj državnih cesta na području Grada Kaštela)

4. Izlaganje predstavnika Županijske uprave za ceste Split (stanje i razvoj županijskih i lokalnih cesta na području Grada Kaštela)

5. Izlaganje predstavnika Instituta Građevinarstva Hrvatske,Zagreb (prezentacija Prostorno – prometne studije šireg područja grada Splita)

6. Izlaganje predstavnika MUP-a (osvrt na stanje i razvoj cestovnih prometnica na području Grada Kaštela s aspekta sigurnosti prometa)

7. Izlaganje dr. Ivo Lozić (osvrt na stanje i razvoj cestovnih prometnica na području Grada Kaštela)

8. Izlaganje dr. Ivan Dadić (osvrt na stanje i razvoj cestovnih prometnica na području Grada Kaštela)

9. Rasprava

10. Prijedlog Zaključka

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl.iur., v.r.