< Povratak

Sutra u Kaštel Starom u Ulici bana Josipa Jelačića regulacija prometa semaforom

Radi nepredviđenih okolnosti u Ulici bana Josipa Jelačića u Kaštel Starom, uslijed djelovanja velikih podzemnih voda došlo je do nepredviđenog slijeganja ceste pokraj revizionog okna u Ulici Bana Jelačića pokraj broja 34-40.

Sutra, 13. prosinca 2022. g. izvesti će se sanacija na predmetnoj lokaciji, pa će se na potezu od cca 20m zatvoriti za sav promet jedna traku prometnice (istočna strana) i  promet će se regulirati pomoću semafora.