< Povratak

STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

stozerOdržan je prvi sastanak novog saziva Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Kaštela, zbog potrebe ažuriranja dokumenata i planova potrebnih za rad.Prema riječima načelnika Stožera Marinka Kovačeva, na sljedećoj će se sjednici Gradskog vijeća donijeti potrebni dokumeti vezani uz Analizu stanja i Sjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.