< Povratak

Sazvana 8. Sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 8. Sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 7. lipnja 2018. g. (četvrtak) g. u 12,00 sati. Dnevni red se sastoji od 15 točaka:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Informacija o sanaciji odlagališta otpada Karepovac

– Izvjestitelji: Arsen Zoran Tonšić, predstavnik izvođača G.T. Trade d.o.o.Split i predstavnik Grada Splita

4. Informacija o Planu razvoja sustava gospodarenja otpadom Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o.

– Izvjestitelj Alen Lučić, direktor

5. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Kaštela

6. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina

7. a) Prigovori na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

b) Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Kaštela

– Izvjestiteljica t. 5 do t. 7 Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko – pravne poslove

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja

– Izvjestitelj: Izvjestitelj Alen Lučić, direktor Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o.

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Kaštela

– Izvjestiteljica Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2018. godinu

13. Prijedlog I. izmjena Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu

14. Prijedlog I. izmjena Programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2018.g.

15. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2018. godinu

– Izvjestiteljica t. 11. do t. 15. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

Materijale i poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti OVDJE