< Povratak

Sazvana 7. Sjednica Gradskog vijeća

Sazvana 7. Sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 2. svibnja 2018. g. (srijeda) g. u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 32. točke

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Rive Kaštel Sućurca

– Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Kaštela

5. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela

– Izvjestitelji t. 4. i 5. :Mario Škopljanac, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i Višnja Špika, savjetnica – tajnica Gradskog vijeća

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2017. godinu

7. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

– Izvjestiteljica t. 6. i 7.: Marija Matija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2017. godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2017. godinu

– Izvjestiteljica t. 8. i t. 9.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo iimovinsko- pravne poslove

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2017. godinu

11. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2017. godinu

12. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2017. godinu

13. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2017. g.

14. Izvješće o izvršenju Program financiranja javnih potreba udruga građana Grada, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2017.g.

15. Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2017. godinu

16. Izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela o realizaciji detaljnog plana sufinanciranja aktivnosti športskih udruga Grada Kaštela za 2017. godinu

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2017. godinu

– Izvjestiteljica t. 10. do t. 17. : Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

18. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2017. godine

– Izvjestitelj: Denis Ivanović, gradonačelnik

19. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2017. godinu

– Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Kaštela

20. Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela i Godišnje izvješće o izvršenje financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2017. godinu

– Izvjestitelji: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela

21. Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela i Godišnji izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2017. g.

– Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela

22. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2016/2017. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za 2017. g.

– Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”

23. Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za razdoblje od 2018. do 2022. godina

– Izvjestiteljica: Katarina Knežević, predstavnica izrađivača – Kaina d.o.o.

24. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

25. Prijedlog odluke o prodaji čest. zem. 2493/5, 2505/1, 2506/6, 2506/5 i 2509 k.o. Kaštel Sućurac bez provedbe javnog natječaja

26. Prijedlog odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu od 25. 08. 2008. i Aneksa Ugovor o zakupu od 03.10. 2012. u vlasništvu Grada Kaštela

27. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Kaštela

28. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čest. zem. 1746/2 k. o.Kaštel Kambelovac

29. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na području grada Kaštela

– Izvjestiteljica t. 24. do t. 29.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravne poslove

30. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje stanja okoliša

– Izvjestitelj: Ivan Udovičić, predsjednik Gradskog vijeća – predlagatelj

31. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu

– Izvjestiteljica: Andrea Barać, predsjednica Savjeta mladih

32. Prijedlozi rješenja o:

a) Prestanku mandata članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kaštela

b) Imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kaštela

– Izvjestitelj: Zoran Bonacin, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Poveznice