< Povratak

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Grada Kaštela za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Grad Kaštela će dodijeliti ukupno 120 stipendija

a) 60 stipendija za uspjeh u školi/fakultetu – 20 učeničkih i 40 studentskih,
b) 60 stipendija prema socijalnom statusu – 20 učeničkih i 40 studentskih

Iznos stipendije je:
• za učenike 400,00 kuna mjesečno,
• za studente 800,00 kuna mjesečno

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u školi/fakultetu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti prve, druge ili viših godina studija (osim apsolvenata) na području Republike Hrvatske,

• da prosjek ocjena za učenike za prethodne dvije godine školovanja nije manji od 4,5 (za učenike druge godine računa se prosjek samo prve godine školovanja),

• da prosjek ocjena za studente 1. godine preddiplomskog ili integriranog studija nije manji od 4,5 za prethodne dvije godine školovanja,

• da se studenti 1. godine preddiplomskog/integriranog studija nalaze od 1. do 5. mjesta ili među 10 % najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata,

• da prosjek ocjena za studente viših godina studija za prethodne dvije godine studiranja nije manji od 4,0 (za studente 2. godine preddiplomskog/integriranog odnosno diplomskog studija računa se prosjek samo prethodne godine),

• da su u prethodne dvije godine studiranja ostvarivali minimalno 50 ECTS bodova po godini studija,

• da nisu apsolventi,

• da imaju prebivalište od najmanje 3 godina na području Grada Kaštela,

• da su državljani Republike Hrvatske,

• da nisu stariji od 26 godina.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti prve, druge ili više godine studija (osim apsolvenata) na području Republike Hrvatske,

• da prosjek ocjena za učenike za prethodne dvije godine školovanja nije manji od 4,0 (za učenike druge godine računa se prosjek samo prve godine školovanja)

• da prosjek ocjena za studente 1. godine preddiplomskog ili integriranog studija nije manji od 4,0 za dvije prethodne godine školovanja,

• da prosjek ocjena za studente viših godina studija za prethodne dvije godine studiranja nije manji od 3,5 (za studente 2. godine studija računa se prosjek samo prethodne godine),

• da su u prethodne dvije godine studiranja ostvarivali minimalno 50 ECTS bodova po godini studija,

• da nisu apsolventi,

• da imaju prebivalište od najmanje 3 godina na području Grada Kaštela,

• da su državljani Republike Hrvatske.

• da ispunjavaju najmanje jedan uvjet iz članka 27. točke b) do h) Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2. ovog natječaja.

Stipendija Grada Kaštela dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 1. rujna 2018. godine.