< Povratak

Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2021.godini

Gradonačelnik Denis Ivanović raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2021.godini koji je usmjeren svim pravnim i fizičkim osobama  sa područja Grada Kaštela koje udovoljavaju dalje propisanim kriterijima, a u cilju promicanja razvoja poduzetništva i stvaranja povoljne poduzetničke klime na području Grada.  Predmet poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kaštela kao mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Kaštela. 
Potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može se odobriti samo onim korisnicima koji već nisu koristili najveći dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Grada Kaštela u cilju poticanja razvoja gospodarskih subjekata na području Grada.
Potpore se dodjeljuju gospodarskim subjektima koji imaju registrirano sjedište na području Grada Kaštela sukladno čl. 4.  stavak 1. Programa.
Gospodarski subjekti koji se prijavljuju na Poziv moraju imati najmanje jednog zaposlenika koji ujedno može biti i vlasnik gospodarskog subjekta.
Razdoblje prihvatljivosti troškova je od 01.01.2020. do isteka 4 mjeseca od datuma potpisivanja ugovora o sufinanciranju. 
Korisnik koji nema podmirene financijske obveze prema Gradu Kaštelima automatski se smatra neprihvatljivim za daljnji postupak vrednovanja projektnog prijedloga.
Više o uvjetima i načimu ostvarivanja potpore možete pronaći u priloženoj dokumentaciji