< Povratak

Radovi na kolektoru u Kaštel Gomilici

Tvrtka Innecto obavještava stanovništvo na području grada Kaštela o početku radova na trasi kolektora F 181.4, Ulica Mila Gora u Kaštel Gomilici. Radovi započinju danas, 27. srpnja 2022. godine u sklopu projekta Izgradnja dijela sekundarne i vodoopskrbne mreže na području grada Kaštela.