< Povratak

Radovi na kolektorima

Započinju radovi na sljedećim kolektorima:

Kaštel Stari u ulici Put Banovine u utorak, 4. listopada 2022. godine; F-67.1 i F-67.2.            

Kaštel Sućurac u srijedu, 5. listopada 2022. godine; F-300. Početak iskopa fekalne kanalizacije je planiran 5. listopada 2022. god. Predviđeno trajanje radova na tom kolektoru je 15 dana.

Kaštel Štafilić u Bijaćkoj ulici u petak, 7. listopada 2022. godine; F-10 i F-10.1.  Nakon pripremnih radova počinju s iskopom fekalne kanalizacije. Predviđeno trajanje radova je tri mjeseca.