< Povratak

Radovi na fekalnom i vodovodnom kolektoru u Ulici hrvatskih knezova, Kaštel Gomilica

Dana 19. prosinca 2022 god. u sklopu radova na sustavu otpadnih voda i javne vodoopskrbe, aglomeracija Kaštela - Trogir,  započeti će se s radovima na fekalnom i vodovodnom kolektoru u Ulici hrvatskih knezova ( K. Gomilica) od kućnog broja 44 do 30 .

Radovi će se izvoditi prema prometnom elaboratu privremene regulacije prometa.