< Povratak

Produženje javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš čvora na državnoj cesti DC8 i spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8

Splitsko – dalmatinska županija oglašava produženje javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš čvora na državnoj cesti DC8 i spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8.

Javna rasprava produžuje se do 23. svibnja 2020. godine.

Za sve vrijeme trajanja produžene javne rasprave javnosti će na internetskim stranicama Ministarstva biti omogućen javni uvid u cjelovitu studiju i ne-tehnički sažetak Studije, dok će se uvid u po jednu cjelovitu Studiju i po jedan ne-tehnički sažetak Studije moći izvršiti radnim danom u vremenu od 9 – 12 sati u službenim prostorijama Grada Kaštela, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac i Općine Klis, Iza Grada 12, kad za to budu stvoreni uvjeti.

Javno izlaganje u službenim prostorijama Grada Kaštela na kojem će biti predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost održat će se kad se za to stvore uvjeti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti do 23. svibnja 2020. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.

Sve informacije o Studiji možete pročitati u priloženim dokumentima ili na linku Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/puo-4014/4014